Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alapítvány

Nyomtatás E-mail
Írta: Szeged   

Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alapítvány

Címe: 6724 - Szeged, Vág u. 4. 

Telefon: 62/475-475

Az Alapítvány célja a segítségnyújtás a Dél-alföldi régióban - különösen Szeged településen élő egyéneknek és családoknak, akik az Önkormányzatoktól – a jelenlegi szociális támogatási rendszeren belül – nem részesülnek olyan mértékű  támogatásban, amely a díjhátralék/ adósság csökkentésére hatékony segítséget nyújthatna, továbbá olyan családoknak is, akik önkormányzati támogatásban nem részesülhetnek. Az éves, támogatási keret a befizetések függvényében megállapított.

         Az alapítvány működési időtartama: 2008. évtől kezdődően határozatlan idejű.

         Az alapítvány alapítói:  ● Szegedi Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

                                          ● IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.

                                          ● Démász Áramszolgáltató Zrt.

         Az alapítvány rendszeres  támogatói:      Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

                                                                     Szegedi Vízmű Zrt.

Az Alapítványhoz csatlakozni lehet, magán vagy jogi személynek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaságnak vagy szervezetnek, mely csatlakozásról a  Kuratórium  (10 fő ) dönt.

A támogatási lehetőség a Raiffeisen Bank Zrt.nél vezetet számlára ( száma: 12067008-01106559-00100004) történő utalás útján ( határozott összeg, 1% ), melyről az Alapítvány a jogszabályi lehetőségekre tekintettel igazolást állít ki.

Kik kaphatnak támogatást?

Az Alapítvány pénzbeli, természetbeni (pl. tanácsadás, segítségnyújtás, információ átadása,

nyomtatványok kitöltésének segítése stb.) támogatásban azokat a háztartásokat részesítheti, akik,

a.)        az 1993. évi III. törvény és a Szociális ellátásokról és gyermekvédelmi  támogatásokról szóló 2/2006.  (II.14.)  Kgy. rendelet alapján támogatásban részesülnek és/vagy

b)         olyan hátralékokkal/ adóssággal rendelkeznek, melyeket az adósságkezelési szolgáltatásban kezelni nem lehet.

Főbb támogatási feltételek:

a kérelmet a „ Pályázat - támogatási kérelem” formanyomtatványon a mellékletekkel

( pl.:jövedelemről, rendszeres ellátásokról szóló igazolások, lakás alapterületét és használati jogcímét igazoló okirat vagy másolata, a közüzemi szolgáltatónál fennálló hátralék összegéről és keletkezésének időszakáról szóló igazolás; beleegyező nyilatkozat, az önrész kifizetéséről nyilatkozat stb.)  együtt szükséges benyújtani. Kérelmet az Alapítvány ügyfélszolgálatán, a családsegítőkben, a közüzemi szolgáltatóknál, az SZMJVÖ Polgármesteri Hivatal szociális ügyfélszolgálatán lehet beszerezni.

Együttműködések fontossága

Az Alapítvány együttműködési megállapodások ( SZMJV P.H. Szociális,Családvédelmi és Egészségügyi Iroda, SZKTT HSZK Tabán Családsegítő Közösségi Ház, Szegedi Hőszolgáltató Kft., Kovács Ügyvédi Iroda és az adós) alapján végzi adósságkezelési tevékenységét. A családsegítő adósságkezelési tanácsadói a döntés előkészítésben véleményező/javaslattevő szakértői munkát végeznek. A támogatás megítélésének folyamata

( feladat és hatáskörök szerint ) szabályozott. Az együttműködések biztosítják az információk egy időben történő megjelenését, mely  alapja a konzultációnak a megalapozott döntés meghozatala érdekében.

 

Az adósság alapítványi átvállalása/ az alapítványi támogatás a kuratórium (kb. három havonta)  egyedi döntése ( határozat ) alapján történik. A támogatás - önrész feltételezése mellett, melytől egyes esetekben el lehet tekinteni -  egy összegben illetve havi utalás formájában kerül a támogatottak közüzemi szolgáltatójához.

 

Az Alapítvány fontosnak tartja, hogy munkáját szakmai alapon, ( képzett szakemberek bevonásával ) jogszerűen , pártatlanul és humánus módon végzi, megfelelve a tájékoztatási kötelezettségeinek.

 

A segítségnyújtás akkor lesz a leghatékonyabb, ha az egyének az adósságuk kismértékű felhalmozódásakor már jelentkeznek, igénybe veszik a probléma megoldásához rendelt állami, önkormányzati és a családsegítő által nyújtott ellátásokat, s ezt egészíti ki szükség szerint az Alapítvány a támogatásával. Ily módon lesz komplex a megoldás és koncentrált

( pl. a végrehajtás leállítása) a beavatkozás, melyet a széles körű partneri együttműködés jelentősen átláthatóbbá és hatékonyabbá tesz. A segítségnyújtás persze feltételezi az egyének közreműködését is ( takarékoskodás, önfegyelem, háztartásgazdálkodás, háztartási napló vezetése, fogyasztói szokások megváltoztatása, környezettudatos magatartás  stb.) hiszen nem lehet a támogatás a megélhetés teljes alapja és figyelemmel kell lenni a társadalmi igazságosság  ( szociálpolitikára ható értékek ) megvalósulására is.

 

Az Alapítvány működésének a mottója: „ Nem azért vagyunk, hogy megmondjuk az embereknek mit tegyenek, hanem,hogy segítsünk nekik azt tenni, amit akarnak.”

 ( Ernesto Sirolli)

    

Majláthné Lippai Éva

Kuratórium elnöke

 

 
free pokerfree poker

Keresés

Egész-ség Bár Klub

Jelöljön a Facebookon!

Reklámok

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Adatvédelem - Impresszum - Médiaajánlat - Oldaltérkép